L’economia circular es basa en allargar la vida útil dels productes per a minimitzar els residus, disminuir l’impacte ambiental i aconseguir un sistema més eficient i sostenible a curt, mig i llarg termini.

En una economia circular es busca la col·laboració de tots els agents implicats en la fabricació, venda i ús dels productes, des de l’extracció dels recursos naturals i matèries primeres fins al consumidor final, així com l’ús de mitjans responsables amb el medi ambient, com per exemple, l’ús d’energies renovables i el reciclatge final dels productes descartats.

La implementació d’una economia circular implica també la participació activa dels governs (a tots nivells, des del local a l’estatal), de les organitzacions internacionals i d’altres entitats supranacionals.

Per a més informació i per a conèixer algunes de les iniciatives que s’estan duent a terme, podeu consultar els enllaços següents:

Per a més informació sobre Artixoc i els nostres projectes consulteu:

Mapa Barcelona + Sostenible