Actualitat del programa Vestuariteca

 

Cinc cèntims sobre La Vestuariteca

Com el seu nom indica, La Vestuariteca ha d’acabar sent una xarxa de biblioteques de vestuari del món de l’escena i del consum cultural general.

Catalogació fonsArtixoc, entitat dedicada a les arts escèniques comunitàries i projectes socials, juvenils i interculturals, des de fa dècades, acumula un volum considerable de materials tèxtils, recuperats en la seva majoria.

La intenció del programa és la de fer que el tèxtil de qualitat escènica no esdevingui brossa i tingui una segona vida útil, llarga i productiva.

La Vestuariteca vol esdevenir, amb el temps, un fons de vestuari escènic reciclat, recuperat, i de supra-reciclatge que fomenti l’economia circular.

Actualitat (2023 a 2025)

Amb l’aportació i col·laboracions de donants, associats i associades, voluntaris i voluntàries, cosidors i cosidores i un llarg etcètera, posarem a disposició del públic un fons de vestuari que pot arribar a tenir un volum de material considerable. Aquest fons no només està situat en un lloc físic o magatzem sinó que vol aprofitar els espais on ara es troben altres magatzems (sempre que es pugui, no deslocalitzarem les peces).

S’ha creat una estructura de funcionament i una plataforma digital amb el suport de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) i la Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de Residus) que ens està ajudant a crear una primera prova pilot (2023-25), que avaluarem i monitoritzarem.

La Cooperativa Nusos, amb experiència en la Biblioteca de les Coses acompanya aquesta iniciativa.

La idea és fer accessible aquest i altres fons en una primera etapa de circularitat.

A dia d’avui s’han fet més d’un centenar d’usos de materials (vestuari, complements i petit attrezzo) i s’ha col·laborat en 9 projectes teatrals diversos (espectacles, animacions, guiatges teatralitzats i animacions).

A la vegada s’ha reciclat i recuperat vestuari de donatius i el fons suma ja unes 800 peces, amb previsió de noves adquisicions.

Un donatiu singular ha sigut la màquina penja-robes del Museu Picasso de Barcelona que ha sigut recuperada per a ser utilitzada en un futur magatzem de majors dimensions que l’actual.

L’activitat d’aquest espai de préstec (en fase de desplegament) també es tradueix fins ara en un total de 400 quilos de roba reciclada i l’equivalent de CO2 evitat puja a 2.440kg. I si hi sumem la màquina penja-robes, aquest estalvi es multiplica per dos!

(darrera actualització: gener del 2024)

També podeu consultar i descarregar-vos el Dossier de presentació de La Vestuariteca (en pdf), conté informació sobre el programa i el document d’actualitat 2024 (pdf) conté les accions executades fins ara i les previstes properament.